You are here

In onderstaande tabel van Belgische parken en collecties wordt tevens opgenomen of een park al dan niet toegankelijk is. Indien het een PRIVE tuin of park is, dan wordt dat expliciet gemeld en kunt U het park NIET bezoeken. Alle andere tuinen, parken of collecties zijn toegankelijk voor het publiek (open) of toegankelijk na voorafgaande afspraak (afspraak).

CHATEAU DUMON Hospital Center Of Wallonie Picarde site IMC

(DUMON)
City: 
TOURNAI
Arondissem: 
TOURNAI
Region: 
WAL
Address: 
CHAUSSEE DE SAINT AMAND 80
Location: 
CHATEAU DUMON Hospital Center Of Wallonie Picarde site IMC
CHAUSSEE DE SAINT AMAND 80
TOURNAI

Trees in this Park

Name C H J Status
AILANTHUS ALTISSIMA 293 0 2 016 4
CORYLUS COLURNA 213 15 2 002 4
CORYLUS COLURNA 206 15 2 002 4
CORYLUS COLURNA 199 15 2 002 4
CORYLUS COLURNA 187 15 2 002 4
CORYLUS COLURNA 179 15 2 002 4
CRATAEGUS LAEVIGATA 116 3 2 002 3
FAGUS SYLVATICA 626 0 2 016 4
FAGUS SYLVATICA 602 35 2 000 3
PLATANUS HISPANICA 418 24 2 000 3
SALIX CAPREA 272 0 2 016 4
TILIA PLATYPHYLLOS 392 28 2 000 4
TILIA PLATYPHYLLOS 365 28 2 000 4

Deze gegevens zijn eigendom van de Belgische Dendrologische Vereniging en worden beheerd door de Stichting Arboretum Wespelaar. Gebruik van deze gegevens zonder bronvermelding of voor commerciële doeleinden is niet toegestaan.