You are here

Bomen

De inventaris van alle sedert 1987 geregistreerde bomen werd van bij de start onder vorm van een databasebestand, BELTREES, bijgehouden door de Stichting Arboretum Wespelaar  Dit gegevensbestand wordt permanent bijgewerkt.

Het BELTREES inventaris is ook beschikbaar als PDF op de website van Arboretum Wespelaar.  

ID Taxon Link C H Jsort descending Status Park
22 FAGUS SYLVATICA PENDULA more 242 18 1985 4 SQUARE DU 21 JUILLET 21 JULI SQUARE
39 DIOSPYROS VIRGINIANA more 155 18 1985 4 JARDIN BOTANIQUE DE BRUXELLES
164 ULMUS HOLLANDICA BELGICA more 405 32 1985 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
181 FRAXINUS AMERICANA more 186 22 1985 4 PARC BIVORT
229 LARIX DECIDUA more 276 32 1985 4 CHATEAU DU ROEULX
247 QUERCUS RUBRA more 295 29 1985 4 PARC COMMUNALE DE LESSINES
280 QUERCUS PALUSTRIS more 280 33 1985 4 PARC PRIVE
375 GLEDITSIA TRIACANTHOS more 254 20 1985 4 PARC D AMEE
396 ROBINIA PSEUDOACACIA more 360 14 1985 4 SOEURS DE LA PROVIDENCE
100 ACER SACCHARINUM more 370 28 1985 4 PARC PRIVE
1466 QUERCUS ROSACEA more 320 0 1985 4 CHATEAU DE VINALMONT
28891 TILIA PLATYPHYLLOS LACINIATA more 150 12 1985 4 CHATEAU DE SAINT MARC
23 FAGUS SYLVATICA PURPUREA more 438 28 1985 4 SQUARE DU 21 JUILLET 21 JULI SQUARE
41 GLEDITSIA SINENSIS more 141 16 1985 4 JARDIN BOTANIQUE DE BRUXELLES
182 TILIA TOMENTOSA more 415 29 1985 4 MAISON
230 CARPINUS BETULUS more 545 29 1985 4 CHATEAU DU ROEULX
264 TAXODIUM DISTICHUM more 320 31 1985 4 CHATEAU DE PRELLE
281 SEQUOIADENDRON GIGANTEUM more 433 28 1985 4 PARC PRIVE
338 FAGUS SYLVATICA more 570 27 1985 4 CHATEAU DU ROND CHENE
376 FAGUS SYLVATICA more 467 30 1985 4 DIVERS JAMBES
397 FAGUS SYLVATICA more 558 25 1985 4 PARC DU CHATEAU DE BEEZ
11831 BETULA PENDULA more 174 0 1985 4 BOIS DE LA CAMBRE TER KAMERENBOS
1467 QUERCUS PETRAEA CONTORTA more 330 28 1985 4 CHATEAU DE VINALMONT
24 TILIA PETIOLARIS more 285 33 1985 4 SQUARE DU 21 JUILLET 21 JULI SQUARE
103 ACER PSEUDOPLATANUS more 324 25 1985 4 WISTERZEE
167 ILEX AQUIFOLIUM more 130 10 1985 4 PARC COMMUNAL DE WATERLOO
183 LIRIODENDRON TULIPIFERA more 220 20 1985 4 RUE CARNIERE
231 TILIA EUROPAEA more 369 33 1985 4 CHATEAU DU ROEULX
282 ROBINIA PSEUDOACACIA MACROPHYLLA more 200 0 1985 4 PARC PRIVE
322 ULMUS GLABRA EXONIENSIS more 347 20 1985 1 SQUARE DE LA GARE
377 SEQUOIADENDRON GIGANTEUM more 441 25 1985 4 DIVERS JAMBES
398 FAGUS SYLVATICA PENDULA more 308 16 1985 4 PARC PRIVE
11832 POPULUS CANADENSIS more 430 0 1985 4 BOIS DE LA CAMBRE TER KAMERENBOS
1381 PHELLODENDRON AMURENSE more 138 0 1985 4 ARENBERGPARK
28860 FRAXINUS EXCELSIOR JASPIDEA more 150 20 1985 4 PARC LOCAL LOKAAL PARK
28876 FRAXINUS EXCELSIOR more 476 26 1985 4 ARBRE ISOLE ALLEENSTAANDE BOOM
158 MAGNOLIA SOULANGEANA more 132 13 1985 3 CHATEAU DE MELLERY
25 ACER NEGUNDO VARIEGATUM more 175 15 1985 4 SQUARE DU 21 JUILLET 21 JULI SQUARE
104 TILIA PLATYPHYLLOS more 435 25 1985 4 WISTERZEE
168 GINKGO BILOBA more 296 27 1985 1 PARC COMMUNAL DE WATERLOO
184 STYPHNOLOBIUM JAPONICUM more 240 18 1985 4 RUE CARNIERE
215 TAXUS BACCATA more 185 18 1985 4 CHATEAU D ENGHIEN
266 AESCULUS FLAVA more 130 17 1985 4 CHATEAU DE PRELLE
283 ACER NEGUNDO more 163 15 1985 4 PARC PRIVE
323 FAGUS SYLVATICA PURPUREA more 545 29 1985 1 HOTEL DE VILLE
340 CASTANEA SATIVA more 417 16 1985 1 CHATEAU DE SAINT MARC
378 SEQUOIADENDRON GIGANTEUM more 437 24 1985 4 DIVERS JAMBES
399 QUERCUS ROBUR FASTIGIATA GROUP more 192 20 1985 4 PARC PRIVE
1606 CHAMAECYPARIS PISIFERA more 188 0 1985 4 KASTEELPARK
26 ACER PALMATUM more 125 12 1985 4 SQUARE DU 21 JUILLET 21 JULI SQUARE

Pages

(C = omtrek in cm op 1,50 m / H = hoogte in meter / J = jaar van de meting)

Deze databank is eigendom van de Belgische Dendrologische Vereniging vzw (hierbij uitdrukkelijk de rechten van de individuele boommeters en andere toeleveranciers respecterend). Ze wordt beheerd door de Stichting Arboretum Wespelaar. Gebruik van de gegevens zonder bronvermelding of voor commerciële doeleinden is niet toegestaan.